Kobalt

Seria 15 autorskich, unikatowych wzorów głownie kobaltowych – od patternów, po wielobarwne ilustracje. Motyw oka i twarzy, rąk oraz desenie przywołujące lata 60te. Malowane farbami podszkliwnymi, głównie klasycznym kobaltem odwołującym się do tradycyjnej porcelany blue and white. Serie tworzą dodatkowo wielkoformatowe ilustracje, nawiązujące i rozwijające wzory z wazonów.

 cena 1200 zł  |  zamów

A series of 15 of unique hand-painted designs – from patterns, the multi-colored illustrations. Eye, face and hand themes, as well as 60’s style patterns. Underglaze-painted, mainly with classic cobalt referring to traditional blue and white porcelain. The series is supplemented with extra-large illustrations, referring to and expanding the designs from the vases.

price 290 EUR  |  order

foto: Aga Bilska | Blagers.co